Üzleti terv készítése

Az üzleti terv alapja a stratégia. Az üzleti terv egy mindennapi eszköz, ahogy megvalósítom a stratégiát. Azt mondják, „A stratégia a vitrinben van, az üzleti terv a fiókban.”

 

Üzleti tervet írására van szükség alakuláskor, átalakuláskor, új termék dokalfelvételekor, pályázatoknál, hitelfelvételnél, befektető-keresésnél.

 

Nincs egységes szabály arra, hogyan kell üzleti tervet írni, ajánlások vannak, miket tartalmazzon. (A pénzintézetek honlapján rendszeresen találhatunk mintákat.) Az üzleti terv fejezeteinek egy része felcserélhető, a számozások sorrendje nem kőbe vésett, van, ami igény szerint összevonható v. tovább bontható.

 

1)       Bevezetés (vezetői összefoglaló) – 2-3 oldal

 • formai – tartalmi követelményei vannak
 • pl. hitelfelvétel esetén leírjuk, kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen terveink vannak

2)      Vállalat bemutatása

 • szervezeti felépítés
 • vezetőség
 • szakember-állomány
 • géppark
 • tevékenységi és működési területek
 • történeti áttekintés
 • jelen bemutatása

3)      Piaci elemzés

 • versenykörnyezet bemutatása
 • piaci részesedés
 • piaci volumen
 • piaci potenciál

4)      Marketing és értékesítési terv (az egész üzleti terv 1/3-a)

 • itt bizonyítjuk, miből lesz bevételünk, kik a fogyasztóink, milyen értékesítési csatornákat használunk stb.

5)      Pénzügyi terv (az egész üzleti terv 1/3-a)

 • itt jelenik meg a gazdálkodással kapcsolatos tevékenység: megfelelő-e a likviditásunk, hogyan gazdálkodunk a költségeinkkel, mennyire vagyunk eladósodva
 • egy pénzügyi tervet készítünk a múlt alapján a jövőre vonatkoztatva

6)      Működési terv

 • termelési, szolgáltatási folyamatok leírása
 • milyen üzleti folyamatok jellemzik a vállalatot
 • cselekvési terv, cselekvési program

7)      Kockázati terv

 • különösen banki hitel felvételekor fontos
 • mi a tervünk arra, ha nem megy szekér? (inkább pesszimistábban írjunk)
 • milyen kockázatok vannak a vállalatnál és hogyan hárítjuk el?
 • biztosítások (árvíz, tűzkár, felelősség stb. ellen)

8)      Befektetői ajánlat

 • bebizonyítjuk a befektetőnek, jobban jár, ha a pénzét a vállalatunkba fekteti

9)      Befejezés (vezetői összefoglaló) – 2-3 oldal

 • összefoglaljuk a leírtakat, lezárjuk a dokumentumot

 

A teljes üzleti terv kb. 20-30 oldal, ezt követi a melléklet, ami kb. 2-300 oldalt tesz ki. A mellékletbe kell tenni mindent, amit kérnek és alátámasztja az általunk leírtakat. (pl. likviditás bizonyítására: éves beszámoló, mérleg a mellékletben, aláírási címpéldány (közjegyző!), szervezeti struktúráról diagram, esetleg a vezetők önéletrajza, eddigi tevékenységei, piackutatási eredmények, a marketing bizonyítására az eddigi fogyasztókkal kötött szerződések, kockázatelemzéshez: biztosítási papírok másolata)

A gazdasági társaságok megszűnése

Megszűnhet:

1.       felszámolással megszűn

 • ha nem tudja fedezni a vállalkozás vagyona az összes tartozást, csak felszámolással szűntethető meg
 • a tulajdonosok és a hitelezők is kérhetik
  • a hitelező hagy egy fizetési meghagyást a cégbíróságon
   • feltétel: 90 napon túli kintlevőségen lehet kérni a felszámolási eljárást
   • ha a tulajdonos jóváhagyja:
    • elindul a felszámolás
    • ha a tulajdonos nem hagyja jóvá:
     • bebizonyítja a fizetőképességét
  • megjelenik a felszámolóbiztos:
   • azonnal átveszi a munkáltatói jogokat
   • elkezdi:
    • behajtani a kintlévőségeket
    • rendezni a tartozásokat, ebben a sorrendben:
     • felszámoló → munkabérek → járulékok → banki tartozások → hitelek → szállítók (a bejelentkezés sorrendjében)
   • megnézik az ügyvezető felelősségét:
    • nem történt-e vagyonkimentés
    • nincs-e szándékosság
    • 5 évig nem alapíthat céget a felszámolást követően
  • nem összekeverendő a csődeljárással!
   • lényege: talpra akarják állítani a céget
   • ha látja a vezető, a tulajdonos, hogy a cég gondban van, akkor a cégbíróságon csődvédelmet kérnek
    • ez idő alatt nem lehet inkasszó, nem hajtható be tartozás, sem járulék, nem bontható fel egy szerződés sem
   • csődbiztost jelölnek ki
    • nem veszi át a munkáltatói jogokat
    • a moratórium 90 napig tart
   • összehívják a szállítókat, hogyan lehet a tartozásokat kifizetni, a cég talpra állása érdekében
    • pl. engedményeket tesznek
    • különböző fizetési lehetőségeket kínálnak fel (pl. késletetett)
    • többnyire a NAV-val is lehet egyezkedni, pl. a büntetőkamat későbbi megfizetésére
    • a szállítóknak nem kötelező megegyezni, ekkor automatikusan felszámolási eljárás lesz a csődeljárásból
     • viszont ekkor nem általában nem jutnak a pénzükhöz a beszállítók, mivel őket fizetik ki a legvégén
     • többnyire a bankok nem rugalmasak a megegyezésnél

2.       végelszámolással

 • akkor lehetséges, ha a cég vagyona teljes mértékben fedezi az összes tartozást
  • rengeteg nullás igazolásra van szükség, hogy sehol nincsen tartozás
  • csak a tulajdonosok kérhetik, ők indíthatják el a cégbíróságon

3.       határozott idő lejártával

 • egy meghatározott időre hozták létre egy projekt megvalósítására (útépítés stb.)

Hosszadalmas és nehézkes procedúra egy gazdasági társaság megszűnése.

Részvénytársaság jellemzői

 • a törvény itt is előír alapítói vagyont rt
  • részvények kibocsátásával hozzák létre az alapításhoz szükséges vagyont
  • részvény = értékpapír, értékkel bíró forgalomképes okirat
 • kötelező a felügyeleti bizottság és a könyvvizsgáló
 • legfőbb felügyeleti szerve a közgyűlés
 • meg kell jelölni a névben, hogyan értékesíthető a részvény, azaz milyen körben:
  • zrt. = zártkörű
   • az alapító vagyon 5.000.000 Ft
  • nyrt. = nyílt körben értékesíthető
   • az alapító vagyon 20.000.000 Ft
 • kivételt képeznek a pénzintézetek, bankok, biztosító társaságok:
  • csak Rt-k lehetnek
  • pénzintézetek, bankok alapító vagyona:
   • 2,5 md Ft
  • biztosító társaságok alapító vagyona:
   • 200 m Ft
 • jogi személyiséggel rendelkező társasági forma