Többes jogviszonyok kérdése

Akkor áll fenn, ha valaki egyszerre több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik.

pl. főállás + részmunkaidő, több megbízási jogviszony, több részmunkaidő, főállás + társas vállalkozás, főállás + egyéni vállalkozás

                               →           ezek hatnak egymás járulékfizetési kötelezettségeire

Ha valaki egyszerre több helyen társas vállalkozó, akkor minden év jan. 31-ig nyilatkozatot kell tennie, melyik jogviszonya után fizeti meg maga után a minimumok alapján a járulékokat. Amit jan. 31-ig nyilatkozott, az egész évre érvényes, nem módosítható.

Ha egyszerre több helyen társas és egyéni vállalkozó is, és nem tesz nyilatkozatot, akkor egyéni vállalkozóként kell fizetnie a járulékokat. Nem kötelező nyilatkoznia, ha egyéni vállalkozó is. Csak társas vállalkozónál kötelező a nyilatkozattétel. Ha csak társas vállalkozó (több helyen), és nem nyilatkozik, büntetés róható ki.

Egy helyen fizeti meg a járulékokat, ha egyszerre több helyen egyéni v. társas vállalkozó

Ha a társas v. egyéni vállalkozó foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, akkor megszűnik „főállású társas vállalkozónak” lenni, és a járulékfizetési kötelezettségeit csak a tényleges kivét alapján kell teljesíteni. (jobban jár, ha nem veszi ki)

A részmunkaidős óraszámok összeadódnak.

Ha év közben 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít, akkor jan. 31-i nyilatkozata azután nem él. Ekkor el kell vinni egy munkáltatói igazolást kell vinni a társas jogviszonyhoz.

2012. jan. 1-től az ügyvezetés is biztosítási jogviszonyt ad.

Nyugdíjas munkavállalók, vállalkozók járulékfizetési kötelezettségei

Többes jogviszonyban van a nyugdíjas, ha munkaviszonyba megy. Mivel munkaviszony,le kell vonni a nyugdíjjárulékot, természetbeni egészségbiztosítási járulékot, szja-t. A foglalkoztatói oldalnak fizetnie kell a szociális és a szakképzési hozzájárulás.

Ha szünetel a nyugdíjfolyósítás:

Abban az esetben szünetel a nyugdíj folyósítása

 • ha a nyugdíjban részesülő még nem töltötte be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
 • továbbá a keresete, jövedelme együttesen eléri a mindenkori minimálbér 18-szorosát
  • kereset + jövedelem = ide tartozik ingatlan bérbeadása is

 Járulékfizetési kötelezettségek a folyósítás szünetelése idején:

1)  munkaviszonyában van:

 • 10% nyugdíjjárulék
 • 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék
 • 3 % pénzbeni egészségbiztosítási járulék
 • 16 % szja
 • foglalkoztatói oldal:
  • 27 % szociális hozzájárulás
   • 55 év felett nem kell fizetni!
  • 1,5 % szakképzési hozzájárulás

 2)  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén:

hk

            (ugyanez igaz a felhasználói szerződés és a tiszteletdíj esetén is)

3)  ha társas v. egyéni vállalkozó:

amíg a nyugdíjat folyósítják, kiegészítő tevékenységet folytató társas v. egyéni vállalkozónak hívják

fd

 

A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, szünetelése

A munkavállaló a munkaszerződés szerinti munkába állás napján válik biztosítottá.

Ha a biztosítási jogviszony megszűnik, akkor 45 napon belül kell rendezni a viszonyt, a 45. nap után fizetni kell (45 napig passzív jogon jár a biztosítás, 46. naptól be kell jelentkezni a NAV-nál). Ha valakit bejelentenek 2 napra, akkor nem válik újabb 45 napra jogosulttá, legalább 45 napig bejelentve kell lennie az újabb 45 napért.

Ha a munkaviszony nem szűnik meg, de jövedelemellátatlan marad:

(fizetésnélküli szabadság bármilyen okból)

–          elkezd szünetelni a biztosítás

–          ekkor az első naptól el kell kezdeni fizetni a 6660 Ft-ot (ha 2 napra megy el, akkor 2×222 Ft-ot kell fizetni)

–          tárgyhót követő 12-ig be kell fizetni

–          a foglalkoztatónak 15 napja van bejelenteni

–          de a munkavállalónak azonnal be kell jelenteni

–          ha 30 napon túlivá válik a biztosítási jogviszony szünetelése, akkor a biztosítás folyamatossága megszakad (jogosult lesz, nem biztosított)

–          lejárt a táppénz-jogosultsága, de még mindig beteg: pénzellátás nélküli keresőképtelenségnek hívják. Ekkor, mivel jövedelemellátatlan, a biztosítási jogviszony megszűnik, s azonnal fizetnie kell a 6660 Ft-ot

–          piros lámpa:

 • az orvos ellátja, de felszólít a fizetésre, a jogviszony rendezésére
  • az OEP oldalát online látja
 • a gyógyszertár nem adja ki a gyógyszert ártámogatással
  • offline látja