Azonnali hatályú felmondás

-          mind a két fél élhet vele

–          bármelyik fél azonnali hatályú felmondással élhet, ha

 • a másik fél munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét szándékosan v. súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi
 • v. olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (mindig konkrét eseteket kell nézni, azaz milyen súlyú hiba vezethet azonnali hatályú felmondáshoz)

 

1)      munkáltató oldaláról:

 • nem biztosítja a biztonságos munkafeltételeket
 • becsületsértést követ el a munkavállaló sérelmére
 • munkahelyi szexuális zaklatás

 

2)      munkavállaló oldaláról:

 • igazolatlan távollét
  • munkáltatóra van bízva, hogy él-e ezzel a jogával
   • mennyire okozott gondot a távollét?
   • utólag igazolhatja a távollétet, ami ha megállja a helyét, akkor vissza a felmondás
  • ittasság
   • nincs szabályozva, munkáltató dönt
    • egy alkalom volt v. a sokadik?
  • munkavállaló bűncselekményt követ el a munkáltató sérelmére
   • ha nem vitás, hogy elkövette, akkor el lehet bocsátani
  • ha egyéb bűncselekményt követ el
   • ekkor már nehezebb a helyzet
   • meg kell nézni, hogy összeegyeztethető-e a munkakörével, nem árt-e a cég jó hírének

 (gyakorlatilag a munkáltató türelmére, hozzáállására van bízva)

ide vonatkozó jogszabályi részlet

Határozott idejű munkaviszony felmondása

-          a munkaviszony legfeljebb 5 évre terjedhet ki

–          mindkét oldalról fel lehet mondani

 

–          munkáltató felmondhat:

 • felszámolási v. csődeljárás alatt
 • a munkavállaló képességeire alapított okból
 • a munkaviszony fenntartása külső ok miatt lehetetlenné vált

(pl. megszűnt a cég, elveszíti a működési engedélyt)

 

–          munkavállaló mond fel:

 • a határozott idejű munkaszerződés felmondást indokolni köteles
 • indok csak olyan lehet, amely a
  • munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné v.
  • a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna

(pl. betegség, baleset, családtag halála miatt adódó feladatok)