A szüret idején

A szüret közeledtével ismét előtérbe kerül az egyszerűsített foglalkoztatás, hiszen a betakarítási munkák során gyakran néhány napig foglalkoztatják a munkavállalókat.

Mezőgazdasági idénymunka esetében a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot.
A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles a munkavállalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) bejelenteni az Ügyfélkapun keresztül, vagy a helyi tarifával hívható 185-ös telefonszámon.
Az Ügyfélkapus bejelentéshez a 13T1042E jelű adatlapot kell kitölteni. Ha a munkáltató egy hónapon belül megszakításokkal többször alkalmazza a munkavállalót, minden egybefüggő időszakra külön-külön kell bejelenteni az adott személyt.
A munkavégzés meghiúsulásakor (például rossz időjárás miatt) lehetőség van a bejelentést visszavonni és módosítani a bejelentést követő 2 órán belül. Ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha egy napnál hosszabb időtartalmú a munkaviszony, akkor módosítani a bejelentés napján reggel 8 óráig lehet. A bejelentés telefonon is módosítható, visszavonható.
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikusan havonta a 1308-as számú nyomtatványon, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles teljesíteni. Akik nem kötelezettek elektronikus bevallás benyújtására, a 1308E számú nyomtatványt papíron kell benyújtaniuk, ugyancsak havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-éig.
Járulékok
Munkavállalónként 500 forint járulékot kell fizetni a munkaviszony minden napjára. Az összeget munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher-befizetések 10032000-06057763 beszedési számlára kell befizetnie.
Az egyszerűsített foglalkoztatottat nem terheli személyi jövedelemadó-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. Ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor a munkavállalónak az adott évről benyújtandó szja-bevallásában munkaviszonyból származó bérjövedelemként kell a meghaladó részt bevallania. A mentesített keretösszeg 2013-ban napi 4510 forint.

Forrás